Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14713-2:2009

Zinc coatings - Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures - Part 2: Hot dip galvanizing (ISO 14713-2:2009)

Status: Valid

Scope
Denna del av ISO 14713 ger riktlinjer och rekommendationer gällande de allmänna principerna för utformning av produkter som ska korrosionsskyddas genom varmförzinkning.

Det skydd som zinkskiktet ger upphov till beror på beläggningsmetod, produktens utformning samt i vilken miljö produkten kommer att exponeras. En varmförzinkad produkt kan skyddas ytterligare genom beläggning med andra skikt (vilka inte omfattas av denna del av ISO 14713), t ex organiska skikt (färg- eller pulverbeläggningar). När dessa appliceras på varmförzinkat gods kallas kombinationen av beläggningar vanligtvis för ”duplexsystem”.

Riktlinjerna och rekommendationerna i denna del av ISO 14713 behandlar inte underhåll och reparation av beläggningar bildade genom varmförzinkning. Riktlinjer för detta finns i ISO 12944-5.

Specifika, produktrelaterade krav (t ex för varmförzinkade skikt på rör och fästelement mm) har företräde framför dessa allmänna rekommendationer.

Subjects

Metallic coatings Metal structures


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title: Zinc coatings - Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures - Part 2: Hot dip galvanizing (ISO 14713-2:2009)

Article no: STD-76174

Edition: 1

Approved: 12/21/2009

No of pages: 28

Also available in: SS-EN ISO 14713-2:2009

Replaces: SS-EN ISO 14713