Standard Svensk standard · SS-ISO 8405:2013

Formverktyg - Rörutstötare med cylindriskt huvud - Basserie för allmänna ändamål (ISO 8405:2013, IDT)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-ISO 8405:2020

Omfattning
ISO 8405:2013 specifies the dimensions and tolerances, in millimetres, of ejector sleeves with cylindrical head which are used in compression and injection moulds and in die casting dies. It also gives material guidelines and hardness requirements, and specifies the designation of ejector sleeves with cylindrical head.

Ämnesområden

Gjuteriutrustning (25.120.30) Utrustningar för gummi- och plastindustrin (83.200)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Press- och formverktyg samt fixturdetaljer, SIS/TK 277

Internationell titel: Tools for moulding - Ejector sleeves with cylindrical head - Basic series for general purposes (ISO 8405:2013, IDT)

Artikelnummer: STD-100371

Utgåva: 3

Fastställd: 2013-12-09

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-ISO 8405

Ersätts av: SS-ISO 8405:2020