Standard Svensk standard · SS-ISO 8405:2020

Formverktyg - Rörutstötare med cylindriskt huvud - Basserie för allmänna ändamål (ISO 8405:2020, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies the dimensions and tolerances, in millimetres, of ejector sleeves with cylindrical head which are used in compression and injection moulds and in diecasting dies. It also gives material guidelines and hardness requirements, and specifies the designation of ejector sleeves with cylindrical head.

Ämnesområden

Gjuteriutrustning (25.120.30) Utrustningar för gummi- och plastindustrin (83.200)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Press- och formverktyg samt fixturdetaljer, SIS/TK 277

Internationell titel: Tools for moulding - Ejector sleeves with cylindrical head - Basic series for general purposes (ISO 8405:2020, IDT)

Artikelnummer: STD-80025780

Utgåva: 4

Fastställd: 2020-11-13

Antal sidor: 12

Ersätter: SS-ISO 8405:2013