Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9606-4

Svetsarprövning - Smältsvetsning - Del 4: Nickel- och nickellegeringar (ISO 9606-4:1999)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9606-4

Svetsarprövning - Smältsvetsning - Del 4: Nickel- och nickellegeringar (ISO 9606-4:1999)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard anger väsentliga fordringar, giltighetsområden för godkännanden, provningsbetingelser, fordringar för godkännande och intygande vid svetsarprövning för svetsning av nickel.
Denna standard avser svetsarprövning för smältsvetsning av nickel.
Denna standard är avsedd att utgöra grunden för granskande organs ömsesidiga godkännande av svetsares kompetens inom olika tillämpningsområden. Provning skall utföras enligt denna standard om inte strängare provning påkallas i den aktuella tillämpningsstandarden som i så fall skall gälla.
Under prövningen bör det begäras att svetsaren visar tillräcklig praktisk erfarenhet av och kunskap (ej obligatorisk fordran) om de svetsmetoder, material och säkerhetsbestämmelser, för vilka han skall godkännas. Information om dessa aspekter ges i bilaga A.
Denna standard är tillämplig då svetsarprövning fordras av köpare, kontrollerande myndigheter eller av andra organisationer.
Svetsmetoder som berörs i denna standard omfattar de smältsvetsmetoder som betecknas som manuella eller delmekaniserade. Standarden omfattar inte helmekaniserade eller helautomatiska metoder (se 5.2).
Denna standard avser svetsarprövning för arbete med halvfabrikat och slutprodukter tillverkade av varmbearbettat, smitt eller gjutet material av i avsnitt 5.4 angivna materialtyper.
Intyget över svetsarprövning utfärdas under granskarens eller det granskande organets fulla och enda ansvar.

Ämnesområden

Svetsmetoder (25.160.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9606-4

Svetsarprövning - Smältsvetsning - Del 4: Nickel- och nickellegeringar (ISO 9606-4:1999)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Svetsteknik, SIS/TK 134

Internationell titel: Approval testing of welders - Fusion welding - Part 4: Nickel and nickel alloys (ISO 9606-4:1999)

Artikelnummer: STD-28259

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-02-18

Antal sidor: 47