Standard Swedish standard · SS-EN ISO 9606-4

Approval testing of welders - Fusion welding - Part 4: Nickel and nickel alloys (ISO 9606-4:1999)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 9606-4

Approval testing of welders - Fusion welding - Part 4: Nickel and nickel alloys (ISO 9606-4:1999)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna standard anger väsentliga fordringar, giltighetsområden för godkännanden, provningsbetingelser, fordringar för godkännande och intygande vid svetsarprövning för svetsning av nickel.
Denna standard avser svetsarprövning för smältsvetsning av nickel.
Denna standard är avsedd att utgöra grunden för granskande organs ömsesidiga godkännande av svetsares kompetens inom olika tillämpningsområden. Provning skall utföras enligt denna standard om inte strängare provning påkallas i den aktuella tillämpningsstandarden som i så fall skall gälla.
Under prövningen bör det begäras att svetsaren visar tillräcklig praktisk erfarenhet av och kunskap (ej obligatorisk fordran) om de svetsmetoder, material och säkerhetsbestämmelser, för vilka han skall godkännas. Information om dessa aspekter ges i bilaga A.
Denna standard är tillämplig då svetsarprövning fordras av köpare, kontrollerande myndigheter eller av andra organisationer.
Svetsmetoder som berörs i denna standard omfattar de smältsvetsmetoder som betecknas som manuella eller delmekaniserade. Standarden omfattar inte helmekaniserade eller helautomatiska metoder (se 5.2).
Denna standard avser svetsarprövning för arbete med halvfabrikat och slutprodukter tillverkade av varmbearbettat, smitt eller gjutet material av i avsnitt 5.4 angivna materialtyper.
Intyget över svetsarprövning utfärdas under granskarens eller det granskande organets fulla och enda ansvar.

Subjects

Welding processes (25.160.10)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 9606-4

Approval testing of welders - Fusion welding - Part 4: Nickel and nickel alloys (ISO 9606-4:1999)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-28259

Edition: 1

Approved: 2/18/2000

No of pages: 47