Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4063

Ritningsregler - Sifferbeteckningar för svets- och lödmetoder (ISO 4063:1998)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 4063:2009
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4063

Ritningsregler - Sifferbeteckningar för svets- och lödmetoder (ISO 4063:1998)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna internationella standard innehåller en förteckning för svets- och lödmetoder med tillhörande sifferbeteckningar.
Varje metod representeras av en sifferbeteckning.
Standarden omfattar huvudgrupper för svets- och lödmetoder (en siffra), grupper (två siffror) och undergrupper (tre siffror). Varje metod har maximalt tre siffror. Systemet är avsett som hjälp vid
datorisering, ritning, arbetsdokument, specificering av svets- och lödning m.m.
ANM - Förutom termer använda i två av de tre officiella ISO språken (engelska och franska), ger denna internationella standard motsvarande termer på tyska; dessa är publicerade under ansvar av medlemslandet Tyskland (DIN). Emellertid kan bara termer givna på de officiella språken anses som ISO termer

Ämnesområden

Svetsmetoder (25.160.10) Hårdlödning och mjuklödning (25.160.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4063

Ritningsregler - Sifferbeteckningar för svets- och lödmetoder (ISO 4063:1998)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Welding and allied processes - Nomenclature of processes and reference numbers (ISO 4063:1998)

Artikelnummer: STD-28568

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-08-25

Antal sidor: 13

Ersätter: SS-EN 24063 , SS-ISO 4063

Ersätts av: SS-EN ISO 4063:2009