Standard Swedish standard · SS-EN ISO 4063

Welding and allied processes - Nomenclature of processes and reference numbers (ISO 4063:1998)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 4063:2009
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 4063

Welding and allied processes - Nomenclature of processes and reference numbers (ISO 4063:1998)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 875 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna internationella standard innehåller en förteckning för svets- och lödmetoder med tillhörande sifferbeteckningar.
Varje metod representeras av en sifferbeteckning.
Standarden omfattar huvudgrupper för svets- och lödmetoder (en siffra), grupper (två siffror) och undergrupper (tre siffror). Varje metod har maximalt tre siffror. Systemet är avsett som hjälp vid
datorisering, ritning, arbetsdokument, specificering av svets- och lödning m.m.
ANM - Förutom termer använda i två av de tre officiella ISO språken (engelska och franska), ger denna internationella standard motsvarande termer på tyska; dessa är publicerade under ansvar av medlemslandet Tyskland (DIN). Emellertid kan bara termer givna på de officiella språken anses som ISO termer

Subjects

Welding processes (25.160.10) Brazing and soldering (25.160.50)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 4063

Welding and allied processes - Nomenclature of processes and reference numbers (ISO 4063:1998)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 875 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-28568

Edition: 1

Approved: 8/25/2000

No of pages: 13

Replaces: SS-EN 24063 , SS-ISO 4063

Replaced by: SS-EN ISO 4063:2009