Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15610

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Kvalificering baserad på provade tillsatsmaterial för svetsning (ISO 15610:2003)

Status: Gällande

Omfattning
Denna Europastandard är en del i en serie av standarder. Detaljer om denna serie finns i EN ISO 15607:2003, bilaga A. Denna standard ger erforderlig information för att förklara kraven enligt EN ISO 15607:2003 för kvalificering av svetsprocedurer genom användning av provat tillsatsmaterial för svetsning. Den anger dessutom kvalificeringens omfattning. Denna Europastandard gäller för båg- och gassvetsning enligt tabell 1.

Ämnesområden

Svetsmetoder (25.160.10)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: AGS 445 Kvalifikationskrav vid svetsning, SIS/TK 134/AG 05

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-34956

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-12-12

Antal sidor: 17

Ersätter: SS-EN 288-5