Standard Svensk standard · SS-EN 288-5

Specifikation för och godkännande av svetsprocedurer för svetsning av metalliska material - Del 5: Godkännande genom användning av godkända tillsatsmaterial för bågsvetsning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 15610

Ämnesområden

Elektroder och tillsatsmaterial för svetsning av stål (25.160.20)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Specification and approval of welding procedures for metallic materials - Part 5: Approval by usingapproved welding consumables for arc welding

Artikelnummer: STD-16205

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-02-03

Antal sidor: 12

Ersätts av: SS-EN ISO 15610