Standard Swedish standard · SS-EN ISO 15610

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Qualification based on tested welding consumables (ISO 15610:2003)

Status: Valid

Scope
Denna Europastandard är en del i en serie av standarder. Detaljer om denna serie finns i EN ISO 15607:2003, bilaga A. Denna standard ger erforderlig information för att förklara kraven enligt EN ISO 15607:2003 för kvalificering av svetsprocedurer genom användning av provat tillsatsmaterial för svetsning. Den anger dessutom kvalificeringens omfattning. Denna Europastandard gäller för båg- och gassvetsning enligt tabell 1.

Subjects

Welding processes (25.160.10)


Product information

Language: Swedish English

Written by: AGS 445 Kvalifikationskrav vid svetsning, SIS/TK 134/AG 05

International title:

Article no: STD-34956

Edition: 1

Approved: 12/12/2003

No of pages: 17

Replaces: SS-EN 288-5