Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9016:2011

Mekanisk provning av svetsar i metalliska material - Slagprovning - Provstavslägen och anvisningsriktning (ISO 9016:2001)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 9016:2012 , SS-EN ISO 9016:2012

Omfattning
This International Standard specifies mainly the method to be used when describing test specimen location and notch orientation for the testing and reporting of impact tests on welded but tjoints.

This International Standard applies to impact tests on metallic materials in all forms of product made by any fusion welding process.

It is used in addition to ISO 148 and includes test specimen denomination and additional reporting requirements.

Ämnesområden

Svetsfogar (25.160.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Svetsteknik, SIS/TK 134

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-77118

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-03-17

Antal sidor: 20

Finns även på: SS-EN ISO 9016:2011

Ersätter: SS-EN 875

Ersätts av: SS-EN ISO 9016:2012 , SS-EN ISO 9016:2012