Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9016:2012

Mekanisk provning av svetsar i metalliska material - Slagprovning - Provstavslägen och anvisningsriktning (ISO 9016:2012)

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard beskriver i huvudsak en metod att beteckna provstavarnas lägen och anvisningens orientering vid slagprovning av stumsvetsförband och dennas rapportering.

Denna standard är tillämplig på alla slag av produkter av metalliska material tillverkade genom någon smältsvetsmetod.

Den används tillsammans med ISO 148 och innehåller beteckningar för provstavar och tilläggsfordringar för provningsrapporter.

Ämnesområden

Svetsfogar (25.160.40)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: AGS 445 Kvalifikationskrav vid svetsning, SIS/TK 134/AG 05

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-88764

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-11-13

Antal sidor: 20

Finns även på: SS-EN ISO 9016:2012

Ersätter: SS-EN ISO 9016:2011 , SS-EN ISO 9016:2011