Standard Svensk standard · SS-EN 875

Mekanisk provning av svetsar i metalliska material - Slagprovning - Provstavslägen och anvisningsriktning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 9016:2011 , SS-EN ISO 9016:2011

Ämnesområden

Svetsfogar (25.160.40)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: AGS 443 Tillsatsmaterial för svetsning, SIS/TK 134/AG 03

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-18009

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-02-23

Antal sidor: 19

Ersätts av: SS-EN ISO 9016:2011 , SS-EN ISO 9016:2011