Standard Svensk standard · SS-EN 1597-2

Tillsatsmaterial för svetsning - Provningsmetoder- Del 2: Framställning av prov för provstavar i ensträngs- och tvåsträngsteknik i stål

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 15792-2:2008
Omfattning
Standarden beskriver framställning av prov och provstavar med stumsvets. Syftet är att beskriva provningsmetoder för att bestämma hållfasthet och slagseghet hos svetsförbandet vid provning av tillsatsmaterial avsedda för pulverbågsvetsning och metallbågsvetsning med rörelektrod med ensträngs- och tvåsträngsteknik. Standarden är tillämplig på tillsatsmaterial för bågsvetsning av stål.

Ämnesområden

Elektroder och tillsatsmaterial för svetsning av stål (25.160.20)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: AGS 443 Tillsatsmaterial för svetsning, SIS/TK 134/AG 03

Internationell titel: Welding consumables - Test methods - Part 2: Preparation of test piece for singe-run and two-run technique test specimens in steel

Artikelnummer: STD-22222

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-03-20

Antal sidor: 18

Ersätter: SS 61102 , SS 61302

Ersätts av: SS-EN ISO 15792-2:2008