Standard Svensk standard · SS-EN 12074

Tillsatsmaterial för svetsning - Kvalitetskrav för tillverkning, leverans och återförsäljning av tillsatsmaterial för svetsning och besläktade förfaranden

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12074

Tillsatsmaterial för svetsning - Kvalitetskrav för tillverkning, leverans och återförsäljning av tillsatsmaterial för svetsning och besläktade förfaranden
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard är upplagd så att:
- den är oberoende av typen av tillsatsmaterial som tillverkas och levereras
- den fastställer kvalitetskrav för tillverkning, leverans och återförsäljning
- den förser tillverkare, leverantörer och återförsäljare med vägledning för att beskriva möjligheter att möta angivna krav vid tillverkning, leverans och återförsäljning av tillsatsmaterial för svetsning och besläktade förfaranden
Denna standard är lämplig då demonstration av en tillverkares, en leverantörs eller en återförsäljares förmåga att tillverka, leverera och återförsälja tillsatsmaterial för svetsning och besläktade förfaranden anges i en eller flera av följande:
- ett kontrakt mellan berörda parter
- en tillämpningsstandard
- en standard för godkännande av tillsatsmaterial
- ett regelkrav

Ämnesområden

Elektroder och tillsatsmaterial för svetsning av stål (25.160.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12074

Tillsatsmaterial för svetsning - Kvalitetskrav för tillverkning, leverans och återförsäljning av tillsatsmaterial för svetsning och besläktade förfaranden
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: AGS 443 Tillsatsmaterial för svetsning, SIS/TK 134/AG 03

Internationell titel: Welding consumables - Quality requirements for manufacture, supply and distribution of consumables for welding and allied processes

Artikelnummer: STD-30162

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-10-27

Antal sidor: 23