Standard Swedish standard · SS-EN 12074

Welding consumables - Quality requirements for manufacture, supply and distribution of consumables for welding and allied processes

Status: Valid

Scope
Denna standard är upplagd så att: - den är oberoende av typen av tillsatsmaterial som tillverkas och levereras - den fastställer kvalitetskrav för tillverkning, leverans och återförsäljning - den förser tillverkare, leverantörer och återförsäljare med vägledning för att beskriva möjligheter att möta angivna krav vid tillverkning, leverans och återförsäljning av tillsatsmaterial för svetsning och besläktade förfaranden Denna standard är lämplig då demonstration av en tillverkares, en leverantörs eller en återförsäljares förmåga att tillverka, leverera och återförsälja tillsatsmaterial för svetsning och besläktade förfaranden anges i en eller flera av följande: - ett kontrakt mellan berörda parter - en tillämpningsstandard - en standard för godkännande av tillsatsmaterial - ett regelkrav

Subjects

Welding consumables (25.160.20)


Product information

Language: Swedish English

Written by: AGS 443 Tillsatsmaterial för svetsning, SIS/TK 134/AG 03

International title:

Article no: STD-30162

Edition: 1

Approved: 10/27/2000

No of pages: 23