Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15792-2:2008

Tillsatsmaterial för svetsning - Provningsmetoder - Del 2: Framställning av prov för provstavar i ensträngs- och tvåsträngsteknik i stål (ISO 15792-2:2000)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 15792-2:2020

Omfattning
This part of ISO 15792 specifies the preparation of butt weld test pieces and specimens. The purpose is to define test methods in order to determine strength and impact strength of the welded joint when testing welding consumables with single-run and two-run technique, not suitable for electro-slag or electro-gas welding.
This part of ISO 15792 is applicable to welding consumables for arc welding of steel.

Ämnesområden

Elektroder och tillsatsmaterial för svetsning av stål (25.160.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: AGS 443 Tillsatsmaterial för svetsning, SIS/TK 134/AG 03

Internationell titel: Welding consumables - Test methods - Part 2: Preparation of single-run and two-run technique test specimens in steel (ISO 15792-2:2000)

Artikelnummer: STD-66379

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-05-19

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 1597-2

Ersätts av: SS-EN ISO 15792-2:2020