Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15792-2:2020

Tillsatsmaterial för svetsning - Provningsmetoder - Del 2: Framställning av prov för provstavar i ensträngs- och tvåsträngsteknik i stål (ISO 15792-2:2020)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies the preparation of butt weld test pieces and specimens. The test pieces and specimens are used to determine the strength and impact properties of welded joints when testing welding consumables with single-run and two-run techniques. This document is applicable to welding consumables for arc welding of steel. This document is not suitable for electro-slag or electro-gas welding.

Ämnesområden

Elektroder och tillsatsmaterial för svetsning av stål (25.160.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: AGS 443 Tillsatsmaterial för svetsning, SIS/TK 134/AG 03

Internationell titel: Welding consumables - Test methods - Part 2: Preparation of single-run and two-run technique test pieces and specimens in steel (ISO 15792-2:2020)

Artikelnummer: STD-80024572

Utgåva: 2

Fastställd: 2020-09-21

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 15792-2:2008