Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3834-1:2005

Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material - Del 1: Kriterier för val av tillämplig nivå för kvalitetskrav (ISO 3834-1:2005)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 3834-1:2021 , SS-EN ISO 3834-1:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3834-1:2005

Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material - Del 1: Kriterier för val av tillämplig nivå för kvalitetskrav (ISO 3834-1:2005)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av ISO 3834 ger en orientering om ISO 3834 och kriterier som skall beaktas vid val av tillämplig nivå på kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material bland de tre nivåer som anges i ISO 3834-2 [3], ISO 3834-3 [4] och ISO 3834-4 [5]. Den gäller för tillverkning, både i verkstäder och på montageplatser.
ANM. 1 ISO 3834-2, ISO 3834-3 och ISO 3834-4 innehåller kompletta uppsättningar av kvalitetskrav för processtyrning för alla svetsmetoder (för en metod eller i en fastställd kombination). ISO 3834-5 anger referenser med vilka överensstämmelse
är nödvändig för att hävda överensstämmelse med kvalitetskraven i ISO 3834-2, ISO 3834-3 eller ISO 3834-4.
Denna del av ISO 3834 anger inte krav för ett ledningssystem för kvalitet. Avsnitt 6 innehåller emellertid element i ett ledningssystem för kvalitet vilkas medtagande kompletterar ISO 3834.
ANM. 2 ISO 3834-2, ISO 3834-3 och ISO 3834-4 får användas separat eller i förbindelse med ISO 9001:2000 av tillverkare.

Ämnesområden

Svetsning och lödning Allmänt (25.160.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3834-1:2005

Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material - Del 1: Kriterier för val av tillämplig nivå för kvalitetskrav (ISO 3834-1:2005)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: AGS 447 Kvalitetssäkring vid svetsning, SIS/TK 134/AG 07

Internationell titel: Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 1: Criteria for the selection of the appropriate level of quality requirements (ISO 3834-1:2005)

Artikelnummer: STD-44804

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-12-22

Antal sidor: 11

Finns även på: SS-EN ISO 3834-1:2005

Ersätter: SS-EN 729-1

Ersätts av: SS-EN ISO 3834-1:2021 , SS-EN ISO 3834-1:2021