Standard Swedish standard · SS-EN ISO 3834-1:2005

Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 1: Criteria for the selection of the appropriate level of quality requirements (ISO 3834-1:2005)

Status: Valid

Scope
Denna del av ISO 3834 ger en orientering om ISO 3834 och kriterier som skall beaktas vid val av tillämplig nivå på kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material bland de tre nivåer som anges i ISO 3834-2 [3], ISO 3834-3 [4] och ISO 3834-4 [5]. Den gäller för tillverkning, både i verkstäder och på montageplatser. ANM. 1 ISO 3834-2, ISO 3834-3 och ISO 3834-4 innehåller kompletta uppsättningar av kvalitetskrav för processtyrning för alla svetsmetoder (för en metod eller i en fastställd kombination). ISO 3834-5 anger referenser med vilka överensstämmelse är nödvändig för att hävda överensstämmelse med kvalitetskraven i ISO 3834-2, ISO 3834-3 eller ISO 3834-4. Denna del av ISO 3834 anger inte krav för ett ledningssystem för kvalitet. Avsnitt 6 innehåller emellertid element i ett ledningssystem för kvalitet vilkas medtagande kompletterar ISO 3834. ANM. 2 ISO 3834-2, ISO 3834-3 och ISO 3834-4 får användas separat eller i förbindelse med ISO 9001:2000 av tillverkare.

Subjects

General (25.160.01)


Product information

Language: Swedish

Written by: AGS 447 Kvalitetssäkring vid svetsning, SIS/TK 134/AG 07

International title:

Article no: STD-44804

Edition: 1

Approved: 12/22/2005

No of pages: 11

Also available in: SS-EN ISO 3834-1:2005

Replaces: SS-EN 729-1