Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3834-1:2021

Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material - Del 1: Kriterier för val av tillämplig nivå för kvalitetskrav (ISO 3834-1:2021)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3834-1:2021

Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material - Del 1: Kriterier för val av tillämplig nivå för kvalitetskrav (ISO 3834-1:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I detta dokument ges en allmän översikt över ISO 3834-serien och de kriterier som ska beaktas vid val av lämplig nivå på kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material, bland de tre nivåer som anges i ISO 3834-2, ISO 3834-3 och ISO 3834-4.
Det är tillämpbart för tillverkning både i verkstäder och på montageplatser.
I detta dokument anges inte krav för kvalitetsledningssystem (QMS). Avsnitt 6 innehåller emellertid delar i ett kvalitetsledningssystem, vilkas medtagande kompletterar ISO 3834-serien.

Ämnesområden

Svetsning och lödning Allmänt (25.160.01) Svetsmetoder (25.160.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3834-1:2021

Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material - Del 1: Kriterier för val av tillämplig nivå för kvalitetskrav (ISO 3834-1:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: AGS 447 Kvalitetssäkring vid svetsning, SIS/TK 134/AG 07

Internationell titel: Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 1: Criteria for the selection of the appropriate level of quality requirements (ISO 3834-1:2021)

Artikelnummer: STD-80034491

Utgåva: 2

Fastställd: 2021-09-28

Antal sidor: 16

Finns även på: SS-EN ISO 3834-1:2021

Ersätter: SS-EN ISO 3834-1:2005 , SS-EN ISO 3834-1:2005