Standard Svensk standard · SS-EN 590:2013

Motorbränslen - Diesel - Krav och provningsmetoder

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 590:2013+A1:2017 Korrigeras av: SS-EN 590:2013/AC:2014
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 590:2013

Motorbränslen - Diesel - Krav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Standarden innehåller Bilaga NA (normativ) Nationella krav på pumpmärkning samt klimatbetingade krav.This European Standard specifies requirements and test methods for marketed and delivered automotive diesel fuel. It is applicable to automotive diesel fuel for use in diesel engine vehicles designed to run on automotive diesel fuel containing up to 7,0 %(V/V) Fatty Acid Methyl Ester. NOTE For the purposes of this European Standard, the terms “% (m/m)” and “% (V/V)” are used to represent respectively the mass fraction and the volume fraction.

Ämnesområden

Flytande bränslen (75.160.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 590:2013

Motorbränslen - Diesel - Krav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Motorbränslen, SIS/TK 415

Internationell titel: Automotive fuels - Diesel - Requirements and test methods

Artikelnummer: STD-100605

Utgåva: 6

Fastställd: 2013-12-17

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 590:2009+A1:2010

Ersätts av: SS-EN 590:2013+A1:2017