Standard Svensk standard · SS-EN 590:2013+A1:2017

Motorbränslen - Diesel - Krav och provningsmetoder (Rättad version 2017-12)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 590:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 590:2013+A1:2017

Motorbränslen - Diesel - Krav och provningsmetoder (Rättad version 2017-12)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 793 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 793 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 268,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies requirements and test methods for marketed and delivered automotive diesel fuel. It is applicable to automotive diesel fuel for use in diesel engine vehicles designed to run on automotive diesel fuel containing up to 7 %(V/V) Fatty Acid Methyl Ester.
NOTE For the purposes of this European Standard, the terms "% (m/m)" and "% (V/V)" are used to represent respectively the mass fraction and the volume fraction.

Ämnesområden

Flytande bränslen (75.160.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 590:2013+A1:2017

Motorbränslen - Diesel - Krav och provningsmetoder (Rättad version 2017-12)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 793 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 793 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 268,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Motorbränslen, SIS/TK 415

Internationell titel: Automotive fuels - Diesel - Requirements and test methods (Corrected version 2017-12)

Artikelnummer: STD-8027045

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-06-21

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 590:2013

Ersätts av: SS-EN 590:2022