Standard Svensk standard · SS-ENV 14166

Livsmedel - Mikrobiologisk bestämning av vitamin B6

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 14166:2009
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ENV 14166

Livsmedel - Mikrobiologisk bestämning av vitamin B6
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 755 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 755 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Prestandard specifies a method for the determination of total vitamin B6 in foodstuffs by microbiological assay (MBA). Vitamin B6 is determined as the mass fraction of pyridoxine, pyridoxal and pyridoxamine, including their phosphorylated or glycosylated derivatives. It is usually expressed as milligram vitamin B6 per 100 g of foodstuff. The method is applicable to samples that can be rendered homogeneous and do not contain high concentrations of antibiotics or other interfering substances.

Ämnesområden

Livsmedelsmikrobiologi (07.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ENV 14166

Livsmedel - Mikrobiologisk bestämning av vitamin B6
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 755 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 755 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Foodstuffs - Determination of vitamin B6 by microbiological assay

Artikelnummer: STD-32253

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-03-15

Antal sidor: 14

Ersätts av: SS-EN 14166:2009