Standard Svensk standard · SS-EN ISO 7218:2007

Microbiology of food and animal feeding stuffs - General requirements and guidance for microbiological examinations (ISO 7218:2007, IDT)

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN ISO 7218:2007/A1:2013

Ämnesområden

Livsmedelsmikrobiologi (07.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Livsmedelsanalyser, SIS/TK 435/AG 05

Internationell titel: Microbiology of food and animal feeding stuffs - General requirements and guidance for microbiological examinations (ISO 7218:2007, IDT)

Artikelnummer: STD-62911

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-08-23

Antal sidor: 72