Standard Svensk standard · SS-EN ISO 7218:2007/A1:2013

Microbiology of food and animal feeding stuffs - General requirements and guidance for microbiological examinations - Amendment 1 (ISO 7218:2007/Amd 1:2013)

Status: Gällande

Ämnesområden

Livsmedelsmikrobiologi (07.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Livsmedelsanalyser, SIS/TK 435/AG 05

Internationell titel: Microbiology of food and animal feeding stuffs - General requirements and guidance for microbiological examinations - Amendment 1 (ISO 7218:2007/Amd 1:2013)

Artikelnummer: STD-98693

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-08-11

Antal sidor: 80

Tillägg till: SS-EN ISO 7218:2007