Standard Svensk standard · SS-EN 30326-1/A1:2007

Vibration och stöt - Fordonssitsar - Laboratoriemetod för bestämning av vibration - Del 1: Grundläggande krav (ISO 10326-1:1992/Amd 1:2007)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 10326-1:2016
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 30326-1/A1:2007

Vibration och stöt - Fordonssitsar - Laboratoriemetod för bestämning av vibration - Del 1: Grundläggande krav (ISO 10326-1:1992/Amd 1:2007)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 606 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 606 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Vibration med avseende på människor. (13.160) Vibrationer (14.080) Vibrationer och stöt, vibrationsmätning (17.160) Fordon Allmänt (43.020) Anläggningsmaskiner (53.100) Lantbrukstraktorer och dragna fordon (65.060.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 30326-1/A1:2007

Vibration och stöt - Fordonssitsar - Laboratoriemetod för bestämning av vibration - Del 1: Grundläggande krav (ISO 10326-1:1992/Amd 1:2007)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 606 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 606 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Människans påverkan av vibrationer, SIS/TK 111/AG 01

Internationell titel: Mechanical vibration - Laboratory method for evaluating vehicle seat vibration - Part 1: Basic requirements Amendment 1(ISO 10326-1:1992/Amd 1:2007)

Artikelnummer: STD-63723

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-09-24

Antal sidor: 16

Tillägg till: SS-EN 30326-1

Ersätts av: SS-EN ISO 10326-1:2016