Standard Svensk standard · SS-EN 30326-1/A1:2007

Vibration och stöt - Fordonssitsar - Laboratoriemetod för bestämning av vibration - Del 1: Grundläggande krav (ISO 10326-1:1992/Amd 1:2007)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 10326-1:2016

Ämnesområden

Vibration med avseende på människor. (13.160) Vibrationer (14.080) Vibrationer och stöt, vibrationsmätning (17.160) Fordon Allmänt (43.020) Anläggningsmaskiner (53.100) Lantbrukstraktorer och dragna fordon (65.060.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Människans påverkan av vibrationer, SIS/TK 111/AG 01

Internationell titel: Mechanical vibration - Laboratory method for evaluating vehicle seat vibration - Part 1: Basic requirements Amendment 1(ISO 10326-1:1992/Amd 1:2007)

Artikelnummer: STD-63723

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-09-24

Antal sidor: 16

Tillägg till: SS-EN 30326-1

Ersätts av: SS-EN ISO 10326-1:2016