Standard Ikraftsättning · SS-EN 30326-1

Vibration och stöt - Fordonssitsar - Laboratoriemetod för bestämning av vibration - Del 1: Grundläggande krav

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 10326-1:2016 Tillägg: SS-EN 30326-1/A2:2011 , SS-EN 30326-1/A1:2007

Ämnesområden

Vibrationer (14.080) Vibrationer och stöt, vibrationsmätning (17.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Mechanical vibration - Laboratory method for evaluating vehicle seat vibration - Part 1: Basic requirements

Artikelnummer: STD-15443

Utgåva: 1

Fastställd: 1994-10-07

Antal sidor: 4

Ersätts av: SS-EN ISO 10326-1:2016