Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8689-1

Vattenundersökningar - Biologisk klassificering av rinnande vatten - Del 1: Vägledning vid tolkning av biologiska kvalitetsdata från undersökningar av bottenfauna (ISO 8689-1:2000)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8689-1

Vattenundersökningar - Biologisk klassificering av rinnande vatten - Del 1: Vägledning vid tolkning av biologiska kvalitetsdata från undersökningar av bottenfauna (ISO 8689-1:2000)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 8689 gives guidance on the interpretation of biological quality data relating to running waters from surveys of benthic macroinvertebrates. It is recognized that for a complete assessment of ecological status, other elements of biological quality should be assessed.
NOTE Annex A gives guidance on how the comparison of the various classification systems can be made where classifications of the biological quality of running waters using benthic macroinvertebrates already exist.

Ämnesområden

Vatten som naturresurs (13.060.10) Undersökning av vattens biologiska egenskaper (13.060.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8689-1

Vattenundersökningar - Biologisk klassificering av rinnande vatten - Del 1: Vägledning vid tolkning av biologiska kvalitetsdata från undersökningar av bottenfauna (ISO 8689-1:2000)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Water quality - Biological classification of rivers - Part 1: Guidance on the interpretation of biological quality data from surveys of benthic macroinvertebrates (ISO 8689-1:2000)

Artikelnummer: STD-28628

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-09-15

Antal sidor: 11