Standardutveckling · SIS/TK 623

Biologisk mångfald

Den nystartade svenska kommittén, SIS/TK 623 för Biologisk mångfald, kommer att spegla det nystartade arbetet inom ISO/TC 331 Biodiversity med fokus på biologisk mångfald. Är din organisation intresserad av att delta eller har du frågor eller synpunkter, kontakta gärna projektledningen: Anette Lindor Norén eller Niclas Widell.

Under de senare åren har medvetenheten om frågor kopplade till biologisk mångfald ökat och ämnet har fått mer uppmärksamhet inom politiken, i media och inom näringslivet. Den franska standardiseringsorganisationen AFNOR har nyligen tagit initiativet till att utveckla omfattande och globala standarder för biologisk mångfald.

Genom initiativet vill man arbeta mot utvecklingen av en tydlig, global och konsekvent förståelse av begreppet biologisk mångfald. Initiativet är sektor- och branschöverskridande och riktar sig till samtliga relevanta intressenter, inklusive offentlig sektor, näringsliv och konsumenter.

Målet med arbetet är att ta fram gemensamma standarder och andra publikationer inom till exempel följande områden: 

  1. Definition and terminology (standard)
  2. Principles and framework (one or more standards)
  3. Territory approach (standards or technical specifications)
  4. Case studies of specific ecosystems (technical reports)
  5. Guidelines on specific biodiversity issues (standards or technical specifications)
  6. Biodiversity data collection and exchanges (standards or technical specifications)

 Observera att test- och mätmetoder för kvalitet på vatten, luft, mark och den marina miljön är exkluderade i arbetet.

Mer information om kommitténs arbete:

Deltagare 11 företag och organisationer
AFRY AB, Solna
Calluna AB, LINKÖPING
Forshaga kommun, Forshaga
IVL Svenska Miljöinstitutet AB, STOCKHOLM
Jakobi Sustainability AB, GÖTEBORG
RISE Research Institutes of Sweden AB, KISTA
Stora Enso Skog AB, FALUN
Sveaskog Förvaltnings AB, STOCKHOLM
Sweco Sverige AB, Fagersta
Sveriges allmänningsskogars förbund, Enviken
Södra Skogsägarna Ekonomisk förening, Växjö
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 1 internationella kommittéer
ISO/TC 331, Biodiversity
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Niclas Widell
Projektledare
niclas.widell@sis.se

Anette Lindor Norén
Projektassistent
anette.noren@sis.se