Standardutveckling · SIS/TK 623

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är en nyckelfråga i arbetet med att uppnå klimatmålen. För att möjliggöra effektivt arbete för biologisk mångfald är en gemensam förståelse och uppfattning av området a och o, och arbetet behöver göras på internationell nivå. Internationella standarder kommer spela en viktig roll framöver. SIS/TK 623 Biologisk mångfald arbetar med just detta. Vill ni vara med och påverka? Välkomna att gå med i SIS/TK 623!

Under de senare åren har medvetenheten om frågor kopplade till biologisk mångfald ökat och ämnet har fått mer uppmärksamhet inom politiken, i media och inom näringslivet. Den franska standardiseringsorganisationen AFNOR har nyligen tagit initiativet till att utveckla omfattande och globala standarder för biologisk mångfald.

Genom initiativet vill man arbeta mot utvecklingen av en tydlig, global och konsekvent förståelse av begreppet biologisk mångfald. Initiativet är sektor- och branschöverskridande och riktar sig till samtliga relevanta intressenter, inklusive offentlig sektor, näringsliv och konsumenter.

Målet med arbetet är att ta fram gemensamma standarder och andra publikationer inom till exempel följande områden: 

  1. Definition and terminology (standard)
  2. Principles and framework (one or more standards)
  3. Territory approach (standards or technical specifications)
  4. Case studies of specific ecosystems (technical reports)
  5. Guidelines on specific biodiversity issues (standards or technical specifications)
  6. Biodiversity data collection and exchanges (standards or technical specifications)

Observera att test- och mätmetoder för kvalitet på vatten, luft, mark och den marina miljön är exkluderade i arbetet.

I juni 2021 har ISO-kommittén plenarmöte där arbetsförslag kommer diskuteras och arbetsgrupper föreslås. Sverige deltar genom representanter i SIS/TK 623. 

Är din organisation intresserad av att delta eller har du frågor eller synpunkter, kontakta gärna projektledningen: Laura Linnala, Anette Lindor Norén eller Niclas Widell.

Mer information om kommitténs arbete:

Deltagare 16 företag och organisationer
AFRY AB, Solna
Calluna AB, LINKÖPING
Ekologigruppen Ekoplan AB, STOCKHOLM
Forshaga kommun, Forshaga
IVL Svenska Miljöinstitutet AB, STOCKHOLM
Jakobi Sustainability AB, GÖTEBORG
Naturcentrum AB, STENUNGSUND
RISE Research Institutes of Sweden AB, KISTA
stiftelsen skogssällskapet, Stockholm
Stora Enso Skog AB, FALUN
Sveaskog Förvaltnings AB, STOCKHOLM
Sweco Sverige AB, Fagersta
Sveriges allmänningsskogars förbund, Enviken
Södra Skogsägarna Ekonomisk förening, Växjö
Trafikverket, Borlänge
Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB, FALKÖPING
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 1 internationella kommittéer
ISO/TC 331, Biodiversity
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kalender

2021
maj
tis
18
Möte TK 623
15:00 - 16:30
juni
mån
28
ISO/TC 331 plenarmöte
10:00 - 12:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Laura Linnala
Projektledare
laura.linnala@sis.se

Niclas Widell
Projektledare
niclas.widell@sis.se

Anette Lindor Norén
Projektassistent
anette.noren@sis.se