Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20079:2006

Vattenundersökningar - Toxicitetsmetod - Bestämning av tillväxthämning hos flytbladsväxten, Lemna minor, andmat (ISO 20079:2005)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies a method for the determination of the growth-inhibiting response of duckweed (Lemna minor) to substances and mixtures contained in water, treated municipal wastewater and industrial effluents.

Ämnesområden

Vatten som naturresurs (13.060.10) Undersökning av vattens biologiska egenskaper (13.060.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Biologiska vattenundersökningar, SIS/TK 426

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-46452

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-09-22

Antal sidor: 29

Ersätter: SS 28213