Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20079:2006

Vattenundersökningar - Toxicitetsmetod - Bestämning av tillväxthämning hos flytbladsväxten, Lemna minor, andmat (ISO 20079:2005)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20079:2006

Vattenundersökningar - Toxicitetsmetod - Bestämning av tillväxthämning hos flytbladsväxten, Lemna minor, andmat (ISO 20079:2005)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a method for the determination of the growth-inhibiting response of duckweed (Lemna minor) to substances and mixtures contained in water, treated municipal wastewater and industrial effluents.

Ämnesområden

Vatten som naturresurs (13.060.10) Undersökning av vattens biologiska egenskaper (13.060.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20079:2006

Vattenundersökningar - Toxicitetsmetod - Bestämning av tillväxthämning hos flytbladsväxten, Lemna minor, andmat (ISO 20079:2005)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Biologiska vattenundersökningar, SIS/TK 426

Internationell titel: Water quality - Determination of the toxic effect of water constituents and waste water on duckweed (Lemna minor) - Duckweed growth inhibition test (ISO 20079:2005)

Artikelnummer: STD-46452

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-09-22

Antal sidor: 29

Ersätter: SS 28213