Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11348-2

Vattenundersökningar - Bestämning av vattenprovers hämmande effekt på emissionen av ljus hos Vibrio fischeri (Test med luminiscerande bakterier) - Del 2: Metod som använder torkade bakterier (ISO 11348-2:1998)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 11348-2:2008
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11348-2

Vattenundersökningar - Bestämning av vattenprovers hämmande effekt på emissionen av ljus hos Vibrio fischeri (Test med luminiscerande bakterier) - Del 2: Metod som använder torkade bakterier (ISO 11348-2:1998)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Vatten som naturresurs (13.060.10) Undersökning av vattens biologiska egenskaper (13.060.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11348-2

Vattenundersökningar - Bestämning av vattenprovers hämmande effekt på emissionen av ljus hos Vibrio fischeri (Test med luminiscerande bakterier) - Del 2: Metod som använder torkade bakterier (ISO 11348-2:1998)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Water quality - Determination of the inhibitory effect of water samples on the light emission of Vibrio fischeri (Luminiescent bacteria test) - Part 2: Method using liquid-dried bacteria (ISO 11348-2:1998)

Artikelnummer: STD-25227

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-06-18

Antal sidor: 19

Ersätts av: SS-EN ISO 11348-2:2008