Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10870:2012

Vattenundersökningar - Vägledning för val av metoder och utrustning för provtagning av bottenfauna (bentiska makroevertebrater) i sötvatten (ISO 10870:2012)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10870:2012

Vattenundersökningar - Vägledning för val av metoder och utrustning för provtagning av bottenfauna (bentiska makroevertebrater) i sötvatten (ISO 10870:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifes criteria for the selection of sampling methods and devices (operation and performance characteristics) used to evaluate benthic macroinvertebrate populations in fresh waters (rivers, canals, lakes, and reservoirs). The methods and devices considered in this International Standard are suitable for sampling all major components of the benthic assemblage. They are not suitable for sampling meiofauna.

Ämnesområden

Vatten som naturresurs (13.060.10) Undersökning av vattens biologiska egenskaper (13.060.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10870:2012

Vattenundersökningar - Vägledning för val av metoder och utrustning för provtagning av bottenfauna (bentiska makroevertebrater) i sötvatten (ISO 10870:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Biologiska vattenundersökningar, SIS/TK 426

Internationell titel: Water quality - Guidelines for the selection of sampling methods and devices for benthic macroinvertebrates in fresh waters (ISO 10870:2012)

Artikelnummer: STD-86921

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-07-18

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 28265 , SS-EN ISO 9391 , SS-EN 27828