Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10870:2012

Vattenundersökningar - Vägledning för val av metoder och utrustning för provtagning av bottenfauna (bentiska makroevertebrater) i sötvatten (ISO 10870:2012)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifes criteria for the selection of sampling methods and devices (operation and performance characteristics) used to evaluate benthic macroinvertebrate populations in fresh waters (rivers, canals, lakes, and reservoirs). The methods and devices considered in this International Standard are suitable for sampling all major components of the benthic assemblage. They are not suitable for sampling meiofauna.

Ämnesområden

Vatten som naturresurs (13.060.10) Undersökning av vattens biologiska egenskaper (13.060.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Biologiska vattenundersökningar, SIS/TK 426

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-86921

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-07-18

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 28265 , SS-EN ISO 9391 , SS-EN 27828