Standard Svensk standard · SS-EN 15975-1:2011

Vattenförsörjning - Säkerhet - Riktlinjer för risk- och krishantering - Del 1: Krishantering

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 15975-1:2011+A1:2015
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15975-1:2011

Vattenförsörjning - Säkerhet - Riktlinjer för risk- och krishantering - Del 1: Krishantering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard describes good practice principles of drinking water supply management in the event of a crisis, including preparatory and follow-up measures.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15975-1:2011

Vattenförsörjning - Säkerhet - Riktlinjer för risk- och krishantering - Del 1: Krishantering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Security of drinking water supply - Guidelines for risk and crisis management - Part 1: Crisis management

Artikelnummer: STD-77561

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-04-07

Antal sidor: 28

Ersätts av: SS-EN 15975-1:2011+A1:2015