Standard Svensk standard · SS-EN 14944-3:2007

Vattenförsörjning - Cementprodukters påverkan på dricksvatten - Provningsmetoder - Del 3: Migrering av ämnen från fabrikstillverkade cementprodukter

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method to determine the migration of substances from factory made cementitious products into test waters after contact with the products. This European Standard is applicable to factory made cementitious products, e.g. cement mortar linings to metallic pipes, tanks, concrete pipes etc., intended to be used for the transport and storage of water intended for human consumption, including raw water used for the production of drinking water.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Material och produkter i kontakt med livsmedel (67.250) Cement, gips, kalk, bruk (91.100.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-64211

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-12-07

Antal sidor: 64