Standard Svensk standard · SS-EN 12873-2:2005

Vattenförsörjning - Materials påverkan på dricksvatten - Del 2: Provningsmetod för icke metalliska och icke cementbundna material

Status: Gällande

Ämnesområden

Dricksvatten Material och produkter i kontakt med livsmedel


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Influence of materials on water intended for human consumption - Influence due to migration - Part 2: Test method for non-metallic and non-cementitious site-applied materials

Artikelnummer: STD-40001

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-07-05

Antal sidor: 29