Standard Svensk standard · SS-EN 12873-2:2005

Vattenförsörjning - Materials påverkan på dricksvatten - Del 2: Provningsmetod för icke metalliska och icke cementbundna material

Status: Gällande

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Material och produkter i kontakt med livsmedel (67.250)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-40001

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-07-05

Antal sidor: 29