Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9408

Vattenundersökningar - Bestämning av den ultimata aeroba bionedbrytbarheten av organiska föreningar i ett akvatiskt medium genom bestämning av syreförbrukningen i en sluten respirometer (ISO 9408:1999)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9408

Vattenundersökningar - Bestämning av den ultimata aeroba bionedbrytbarheten av organiska föreningar i ett akvatiskt medium genom bestämning av syreförbrukningen i en sluten respirometer (ISO 9408:1999)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Vattenkvalitet allmänt (13.060.01) Undersökning av vattens biologiska egenskaper (13.060.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9408

Vattenundersökningar - Bestämning av den ultimata aeroba bionedbrytbarheten av organiska föreningar i ett akvatiskt medium genom bestämning av syreförbrukningen i en sluten respirometer (ISO 9408:1999)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Biologiska vattenundersökningar, SIS/TK 426

Internationell titel: Water quality - Evaluation of ultimate aerobic biodegradability of organic compounds in aqueous medium by determination of oxygen demand in a closed respirometer (ISO 9408:1999)

Artikelnummer: STD-27322

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-02-18

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 29408