Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9408

Vattenundersökningar - Bestämning av den ultimata aeroba bionedbrytbarheten av organiska föreningar i ett akvatiskt medium genom bestämning av syreförbrukningen i en sluten respirometer (ISO 9408:1999)

Status: Gällande

Ämnesområden

Vattenkvalitet allmänt (13.060.01) Undersökning av vattens biologiska egenskaper (13.060.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Biologiska vattenundersökningar, SIS/TK 426

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-27322

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-02-18

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 29408