Standard Svensk standard · SS-EN 29408

Vattenundersökningar - Bestämning av fullständig nedbrytbarhet hos organiska ämnen i vatten - Metod: Bestämning av oxygenförbrukning i ett slutet kärl

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 9408
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 29408

Vattenundersökningar - Bestämning av fullständig nedbrytbarhet hos organiska ämnen i vatten - Metod: Bestämning av oxygenförbrukning i ett slutet kärl
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 793 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 793 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Vatten för industriell användning (13.060.25)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 29408

Vattenundersökningar - Bestämning av fullständig nedbrytbarhet hos organiska ämnen i vatten - Metod: Bestämning av oxygenförbrukning i ett slutet kärl
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 793 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 793 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Water quality - Evaluation in an aqueous medium of the "ultimate" aerobic biodegradability of organic compounds - Method of determining the oxygen demand in a closed respirometer

Artikelnummer: STD-13429

Utgåva: 1

Fastställd: 1993-06-15

Antal sidor: 16

Ersätts av: SS-EN ISO 9408