Standard Svensk standard · SS-EN 1899-1

Vattenundersökningar - Bestämning av biokemisk syreförbrukning efter n dagar (BOD") - Del 1: Utspädningsmetod med tillsats av allyltiourinämne (ISO 5815:1989, modified)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 5815-1:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1899-1

Vattenundersökningar - Bestämning av biokemisk syreförbrukning efter n dagar (BOD") - Del 1: Utspädningsmetod med tillsats av allyltiourinämne (ISO 5815:1989, modified)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna europastandard beskriver bestämning av biokemisk syreförbrukning hos vatten genom utspädning och ympning efter tillsats av nitrifikationshämmare.
Denna standard kan användas för alla slag av vatten med en biokemisk syreförbrukning som är större eller lika med bestämningsgränsen 3 mg/l syre men inte större än 6000 mg/l syre. Metoden kan användas även vid en biokemisk syreförbrukning över 6000 mg syre per liter, men fel som beror på de spädningar som behövs påverkar analyskvaliteten och resultaten måste tolkas med försiktighet.

Ämnesområden

Vattenkvalitet allmänt (13.060.01) Undersökning av vatten efter kemiska substanser (13.060.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1899-1

Vattenundersökningar - Bestämning av biokemisk syreförbrukning efter n dagar (BOD") - Del 1: Utspädningsmetod med tillsats av allyltiourinämne (ISO 5815:1989, modified)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Biologiska vattenundersökningar, SIS/TK 426

Internationell titel: Water quality - Determination of biochemical oxygen demand after n days (BOD") - Part 1: Dilution and seeding method with allythiourea addition (ISO 5815:1989, modified)

Artikelnummer: STD-23393

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-08-21

Antal sidor: 33

Ersätter: SS 28143

Ersätts av: SS-EN ISO 5815-1:2019