Standard Swedish standard · SS-EN 1899-1

Water quality - Determination of biochemical oxygen demand after n days (BOD") - Part 1: Dilution and seeding method with allythiourea addition (ISO 5815:1989, modified)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 5815-1:2019
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1899-1

Water quality - Determination of biochemical oxygen demand after n days (BOD") - Part 1: Dilution and seeding method with allythiourea addition (ISO 5815:1989, modified)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 320 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna europastandard beskriver bestämning av biokemisk syreförbrukning hos vatten genom utspädning och ympning efter tillsats av nitrifikationshämmare.
Denna standard kan användas för alla slag av vatten med en biokemisk syreförbrukning som är större eller lika med bestämningsgränsen 3 mg/l syre men inte större än 6000 mg/l syre. Metoden kan användas även vid en biokemisk syreförbrukning över 6000 mg syre per liter, men fel som beror på de spädningar som behövs påverkar analyskvaliteten och resultaten måste tolkas med försiktighet.

Subjects

General (13.060.01) Examination of water for chemical substances (13.060.50)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1899-1

Water quality - Determination of biochemical oxygen demand after n days (BOD") - Part 1: Dilution and seeding method with allythiourea addition (ISO 5815:1989, modified)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 320 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Miljö och energi

International title:

Article no: STD-23393

Edition: 1

Approved: 8/21/1998

No of pages: 33

Replaces: SS 28143

Replaced by: SS-EN ISO 5815-1:2019