Standard Svensk standard · SS-EN 12942/A2:2008

Andningsskydd - Fläktassisterade filterskydd med helmasker, halvmasker eller kvartsmasker - Fordringar, provning, märkning

Status: Gällande

Ämnesområden

Andningsskydd (13.340.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Andningsskydd, SIS/TK 400

Internationell titel: Respiratory protective devices - Powered assisted filtering devices incorporating full face masks, half masks or quarter masks - Requirements, testing, marking

Artikelnummer: STD-68224

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-11-17

Antal sidor: 20

Tillägg till: SS-EN 12942