Standard Svensk standard · SS-EN 12942

Andningsskydd - Fläktassisterade filterskydd med helmasker, halvmasker eller kvartsmasker - Fordringar, provning, märkning

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN 12942/A1 , SS-EN 12942/A2:2008

Ämnesområden

Andningsskydd (13.340.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Andningsskydd, SIS/TK 400

Internationell titel: Respiratory protective devices - Powered filtering devices incorporating full face masks, half masks or quarter masks - Requirements, testing, marking

Artikelnummer: STD-24677

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-03-05

Antal sidor: 49

Ersätter: SS-EN 147