Standard Svensk standard · SS-EN 50362

Kablar - Provningsmetod för motståndsförmåga mot brand för oskyddade grövre kraft- och signalkablar för användning i nödströmskretsar

Status: Upphävd

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 50362

Kablar - Provningsmetod för motståndsförmåga mot brand för oskyddade grövre kraft- och signalkablar för användning i nödströmskretsar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 382 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 382 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40) Kablar (29.060.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 50362

Kablar - Provningsmetod för motståndsförmåga mot brand för oskyddade grövre kraft- och signalkablar för användning i nödströmskretsar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 382 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 382 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Method of test for resistance to fire of larger unprotected power and control cables for use in emergency circuits

Artikelnummer: STD-3330902

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-03-26

Antal sidor: 22

Parallell utgåva: SS-EN IEC 60331-1