Standard Svensk standard · SS-EN IEC 60331-1

Kablar - Provning av egenskaper vid brand - Förmåga att fungera under brandförhållanden - Del 1: Provning med brand och stöt i kombination vid minst 830 °C av kablar med märkspänning högst 0,6/1,0 kV och med diameter större än 20 mm

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN IEC 60331-1

Kablar - Provning av egenskaper vid brand - Förmåga att fungera under brandförhållanden - Del 1: Provning med brand och stöt i kombination vid minst 830 °C av kablar med märkspänning högst 0,6/1,0 kV och med diameter större än 20 mm
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 569 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 569 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40) Allmänt Elektroteknik (29.020) Kablar (29.060.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN IEC 60331-1

Kablar - Provning av egenskaper vid brand - Förmåga att fungera under brandförhållanden - Del 1: Provning med brand och stöt i kombination vid minst 830 °C av kablar med märkspänning högst 0,6/1,0 kV och med diameter större än 20 mm
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 569 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 569 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Tests for electric cables under fire conditions - Circuit integrity - Part 1: Test method for fire with shock at a temperature of at least 830 °C for cables of rated voltage up to and including 0,6/1,0 kV and with an overall diameter exceeding 20 mm

Artikelnummer: STD-80022451

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-06-10

Antal sidor: 30

Parallell utgåva: SS-EN 50362