Standard Svensk standard · SS-EN 1991-1-2/AC2:2013

Eurokod 1: Laster på bärverk - Del 1-2: Allmänna laster - Termisk och mekanisk verkan av brand

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50) Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 0 och 1, Grundläggande dimensioneringsregler och laster (91.070.01) Eurokod, brand (91.070.70)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Eurokoder, SIS/TK 203

Internationell titel: Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions on structures exposed to fire

Artikelnummer: STD-8019290

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-09-17

Antal sidor: 8

Finns även på: SS-EN 1991-1-2/AC2:2013

Ersätter: SS-EN 1991-1-2/AC:2013 , SS-EN 1991-1-2/AC:2009 , SS-EN 1991-1-2/AC:2009

Korrigerar: SS-EN 1991-1-2 , SS-EN 1991-1-2