Standard Svensk standard · SS-EN 1991-1-2

Eurokod 1: Laster på bärverk - Del 1-2: Allmänna laster - Termisk och mekanisk verkan av brand

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN 1991-1-2/AC:2013 , SS-EN 1991-1-2/AC2:2013 , SS-EN 1991-1-2/AC2:2013
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1991-1-2

Eurokod 1: Laster på bärverk - Del 1-2: Allmänna laster - Termisk och mekanisk verkan av brand
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 570 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 570 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 512 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.

Ta del av de svenska eurokoderna >>

Omfattning
(1) The methods given in this Part 1-2 of EN 1991 are applicable to buildings, with a fire load related to thebuilding and its occupancy.

(2) This Part 1-2 of EN 1991 deals with thermal and mechanical actions on structures exposed to fire. It isintended to be used in conjunction with the fire design Parts of prEN 1992 to prEN 1996 and prEN 1999which give rules for designing structures for fire resistance.

(3) This Part 1-2 of EN 1991 contains thermal actions related to nominal and physically based thermalactions. More data and models for physically based thermal actions are given in annexes.

(4) This Part 1-2 of EN 1991 gives general principles and application rules in connection to thermal andmechanical actions to be used in conjunction with EN 1990, EN 1991-1-1, EN 1991-1-3 and EN 1991-1-4.

(5) The assessment of the damage of a structure after a fire, is not covered by the present document.

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50) Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 0 och 1, Grundläggande dimensioneringsregler och laster (91.070.01) Eurokod, brand (91.070.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1991-1-2

Eurokod 1: Laster på bärverk - Del 1-2: Allmänna laster - Termisk och mekanisk verkan av brand
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 570 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 570 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 512 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Eurokoder, SIS/TK 203

Internationell titel: Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions on structures exposed to fire

Artikelnummer: STD-33395

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-12-20

Antal sidor: 61

Finns även på: SS-EN 1991-1-2

Ersätter: SS-ENV 1991-2-2