Standard Svensk standard · SS-EN 15254-5:2018

Utökad tillämpning av resultat från provning av brandmotstånd - icke bärande väggar - Del 5: Sandwichkonstruktioner med skal av metall

Status: Gällande

Omfattning
Detta dokument anger regler för utökade tillämpningar, ger vägledning och definierar där så är lämpligt tillvägagångssätt för variation av vissa parametrar och faktorer kopplade till utformningen av invändiga och utvändiga icke bärande väggar konstruerade med sandwichpaneler av metall och som har provats enligt EN 1364-1, vilket kan leda till en klassificering enligt EN 13501-2.
EN 15254-5 gäller för självbärande sandwichpaneler som är metallklädda på båda sidor och en isolerande kärna som är förbunden till båda ytorna så som definieras i EN 14509.

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50) Väggar, mellanväggar, fasader (91.060.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Brandsäkerhet, SIS/TK 181

Internationell titel: Extended application of results from fire resistance tests - Non-loadbearing walls - Part 5: Metal sandwich panel construction

Artikelnummer: STD-80026809

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-05-02

Antal sidor: 28

Finns även på: SS-EN 15254-5:2018

Ersätter: SS-EN 15254-5:2009