Standard Svensk standard · SS-EN 15254-5:2018

Utökad tillämpning av resultat från provning av brandmotstånd - icke bärande väggar - Del 5: Sandwichkonstruktioner med skal av metall

Status: Gällande

Omfattning
This document defines rules for extended applications, provides guidance, and, where appropriate, defines procedures, for variations of certain parameters and factors associated with the design of internal and external non-loadbearing walls constructed of metal sandwich panels and that have been tested in accordance with EN 1364-1, which could generate a classification in accordance with EN 13501-2.
EN 15254-5 applies for self-supporting, double skin metal faced sandwich panels having an insulating core bonded to both facings as defined in EN 14509.

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50) Väggar, mellanväggar, fasader (91.060.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Brandsäkerhet, SIS/TK 181

Internationell titel: Extended application of results from fire resistance tests - Non-loadbearing walls - Part 5: Metal sandwich panel construction

Artikelnummer: STD-80003799

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-05-02

Antal sidor: 32

Finns även på: SS-EN 15254-5:2018

Ersätter: SS-EN 15254-5:2009