Standard Svensk standard · SS-EN 13501-6:2019

Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement - Del 6: Klassificering baserad på data från provning av reaktion vid brandpåverkan hos kablar

Status: Gällande

Omfattning
I detta dokument tillhandahålls förfarandet för klassificering för reaktion vid brandpåverkan för elektriska kablar.
ANM. I detta dokument omfattar termen ”elektriska kablar” alla ström-, styr- och kommunikationskablar, inklusive optiska fiberkablar.

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50) Kablar (29.060.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Brandsäkerhet, SIS/TK 181

Internationell titel: Fire classification of construction products and building elements - Part 6: Classification using data from reaction to fire tests on power, control and communication cables

Artikelnummer: STD-80011844

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-01-02

Antal sidor: 40

Finns även på: SS-EN 13501-6:2019

Ersätter: SS-EN 13501-6:2014