Standard Svensk standard · SS-EN 13501-6:2019

Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement - Del 6: Klassificering baserad på data från provning av reaktion vid brandpåverkan hos kablar

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard provides the reaction to fire classification procedure for electric cables.
NOTE For the purpose of this European Standard the term "electric cables" covers all power, control and communication cables, including optical fibre cables.

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50) Kablar (29.060.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Brandsäkerhet, SIS/TK 181

Internationell titel: Fire classification of construction products and building elements - Part 6: Classification using data from reaction to fire tests on power, control and communication cables

Artikelnummer: STD-80009159

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-01-02

Antal sidor: 40

Finns även på: SS-EN 13501-6:2019

Ersätter: SS-EN 13501-6:2014